Intäkterna inom e-sporten kan överstiga 7 miljarder kronor under 2018

Rapport e-sport 2018

Företaget Newzoo, som undersöker spel-, mobil- och e-sportmarknaden, presenterar nu en ny rapport där man tittat på e-sportens potentiella utveckling under 2018 och fram till 2021. För oss som älskar e-sport så är det trevliga siffror att se för att e-sporten skall ta ytterligare steg mot att etablera sig på världsmarknaden.

Bland annat så uppskattar man att intäkterna inom den globala e-sporten i år kommer att uppgå till över 7 miljarder svenska kronor ($906 miljoner) och att mängden fans världen över kommer att växa till över 380 miljoner.

Omsättning och e-sport entusiaster

Enligt Newzoo beräknas e-sportens intäkter alltså att uppgå till $906 miljoner under 2018 vilket är en ökning med 38.2% mot föregående år. Nordamerika beräknas stå för $345 miljoner av intäkterna och Kina för $164 miljoner.

Prognosen för de kommande tre åren är en kraftig ökning och Newzoo estimerar att de totala intäkterna inom e-sporten kommer att uppgå till $1,65 miljarder (över 13 miljarder svenska kronor) där investeringar i rättigheter, annonsering och sponsring kommer att uppgå till $1,385 miljarder.

E-sportens intäkter 2018
Tillväxt av intäkter för e-sporten 2016-2021. Bild från Newzoo.com.

Den årliga inkomsten per “e-sport entusiast” beräknas bli $5.49 vilket är en ökning med 20% från $4.58 mot föregående år. E-sportens fans spenderar fortsatt mindre än fans till traditionella sporter men räkna med att e-sporten är på väg att ta i kapp då nya intäktsmodeller presenteras hela tiden.

Kraftig ökning av konsumenter inom e-sport

Antalet e-sport entusiaster växer också kraftigt år för år och förväntas landa på totalt 165 miljoner jämfört med 143 miljoner under 2017. Vilket innebär en ökning på 15.3% mot föregående år. Antalet personer som sporadiskt följer e-sporten förväntas också öka från 192 miljoner 2017, till 215 miljoner under 2018 vilket innebär en ökning på 11.9%. Totalt förväntas det alltså att e-sporten under 2018 attraherar runt 380 miljoner fans världen över.

Esport publikökning 2018
Tillväxten av publikökningen inom e-sporten 2016-2021. Bild från Newzoo.com.

Fram till år 2021 förväntar man sig också att e-sporten kommer att växa till över en halv miljard konsumenter till 557 miljoner. Gemensamt för tillväxtåren är att de som konsumerar e-sporten sporadiskt är större än de som kallas “e-sport entusiaster”.

Tillväxten fördelar sig enligt följande under 2018 där 53% av publiken kommer att vara från Asien, 18% från Europa, 14% från Nordamerika och 15% från resten av världen.

Intäktsströmmar inom e-sporten

Utav de drygt 7 miljarder som e-sporten tjänar under året kan fördelas inom 5 olika områden. Den största kakan står den direkta sponsringen för med sina 40% av de totala intäkterna. Därefter har vi rättigheter och annonsering som uppgår till 18% respektive 19% av intäkterna. Rättigheterna ökar med 72.1% mot föregående år vilket tyder på ett ökat intresse för att sända e-sporten och att rättigheterna därför blir dyrare.

Intäktsströmmar för e-sporten 2018
Intäktsfördelning inom e-sporten 2018. Bild från Newzoo.com.

Avgifterna från speltillverkarna kommer under året att växa något och landa på 13%. Köpen av merchandise, så som tröjor och virtuella items, samt biljettförsäljningen är den minsta intäkten på 11% och totalt knappt $100 miljoner.

Prispengarna inom e-sporten ökade

Men det är inte bara mer pengar som kommer in i e-sporten utan man ger även bort mer pengar än någonsin till de bästa spelarna i världen. För första gången passerade man under 2017 en total prispott för samtliga turneringar på $100 miljoner. Tilläggas kan att Dota 2-turneringen “The International” själv stod för en prispott på nästa $25 miljoner.

Sammanfattning

  • Den globala e-sportens intäkter kommer under 2018 att växa till över 7 miljarder svenska kronor ($907 miljoner).
  • Antalet konsumenter av e-sport kommer under året att uppgå till 380 miljoner världen över.
  • Intäkten för varje e-sport konsument kommer att uppgå till $5.49 på helåret.
  • Fram till 2021 förväntas intäkterna att stiga till över 13 miljarder svenska kronor ($1,65 miljarder)

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here