HemE-sportFemale Legends får 5 miljoner kronor för att göra e-sporten mer jämlik

Female Legends får 5 miljoner kronor för att göra e-sporten mer jämlik

Organisationen Female Legends arbetar aktivt för att inkludera tjejer inom e-sporten och för att göra miljön tryggare och mer jämlik. Nu meddelar man att man får hela 5,3 miljoner kronor från Arvsfonden för att genomföra sitt projekt “Framtidens e-sport”.

Female Legends kommer att samarbeta med bl.a. spelhobbyförbundet Sverok, Högskolan i Skövde samt datorbutiken Inet som kommer att bidra med 45 datorer att använda i projektet.

Tjejers spelande avtar i tonåren

Liza Lind, Ordförande Female Legends, skriver i sitt pressmeddelande att e-sporten är en av de sporter där förutsättningarna är de samma för både tjejer och killar. Men tjejers spelande avtar i tonåren, de är otryggare och verkar inte känna samma tillhörighet inom e-sporten som killarna gör. Det är precis det som man vill ändra på med projektet “Framtidens e-sport” och genom de pengar man nu fått av Arvsfonden.

Female Legends har idag över 1600 medlemmar och har skapat en stadig plattform för tjejer inom e-sporten att känna tillhörighet till och kunna identifiera sig med. Genom träningsläger och utbildningskonferenser för sina medlemmar vill man nu försöka förbättra tillvaron inom e-sporten för tjejer. Målet är att detta skall mynna ut i en handlingsplan för att överkomma ojämlikheten inom e-sporten.


Läs också:


Female Legends get $600,000 to include more women in e-sport

The Swedish organization Female Legends are actively working to include women in e-sport and make the environment more safe and equal for all. They are now delivering the news that they are getting 5,3 million Swedish crowns ($600,000) from Swedish Arvsfonden to carry through their project “Future of e-sports”.

Female Legends will be collaborating together with Swedish gaming organization Sverok, University of Skövde and computer store Inet who will be supplying 45 computers for the project.

Girls gaming decline when they become teenagers

Liza Lind, Chairwoman in Female Legends, writes in a pressrelease that e-sport is one of very few sports where the conditions between men and women are equal. But girls gaming seem to decline when they become teenagers, they are probably more insecure and don’t seem to feel the same belonging to e-sports as guys do. This is exactly what the project “Future of e-sports” want to change with their partners and the money from Arvsfonden.

Today, Female Legends has over 1600 members and have created a stable platform for girls within e-sports to feel a sense of belonging to and identify with. By bootcamps and educational conferences for their members they now want to improve the environment within e-sports for women. The goal is to develop an action plan to overcome the unequality in e-sports.

Mattias Johansson
Mattias Johanssonhttps://esportare.se
Grundare av Esportare.se som brinner för e-sport i alla dess former men vurmar lite extra för Dota 2, Counter-Strike och Rocket League.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Kategorier